Berkheuvels 5

Dit item is gearchiveerd op 18-07-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 05-06-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 05-04-2013
Omschrijving: Plaatsen mestsilo, Berkheuvels 5 - 5556 XL t.n.v. VOF Evers

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 6 juni tot en met 18 juli 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).