Bergstraat 64

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 26-10-2011

Nummer: OV 2011.385
Datum ontvangst: 17-10-2011
Omschrijving: kappen boom, Bergstraat 64 - 5551 AZ