Bergstraat 52

Dit item is gearchiveerd op 11-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 29-08-2012

Nummer: OV 2012.178
Datum ontvangst: 16-08-2012
Omschrijving: kappen 1 rode beuk in de voortuin, Bergstraat 52 – 5551 AX