Bergeijksedijk 20

Dit item is gearchiveerd op 28-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 16-03-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

 

Datum: 28-01-2011
Melding: besluit landbouw milieubeheer ("Activiteitenbesluit) aan de Bergeijksedijk 20 t.n.v. J.A. Theuws i.v.m. verandering van de inrichting van een bloemen- en plantenkwekerij met opslag van machines en aanverwante materialen en planten.

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.

 

Desgevraagd kan de melding worden ingezien bij het klantcontactcentrum, de Hofnar 15 te Valkenswaard, tijdens de openstellingstijden.