Beleidsregels Uitvoeringsprogramma Evenementen vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 18-04-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 06-03-2013

De burgemeester van Valkenswaard heeft op 25 februari 2013 de Beleidsregels Uitvoeringsprogramma Deel A 'Op weg naar een Veelzijdig Evenementenaanbod': 2013-2014, vastgesteld.

Met deze vaststelling kan concreet invulling gegeven worden aan de ambities en doelstellingen zoals geformuleerd in het Beleidskader Evenementen dat op 27 september 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Valkenswaard zet met het vaststellen van het Beleidskader (en het uitvoeringsprogramma) een andere koers in dan de voorgaande jaren. Valkenswaard wil voorop lopen in de regio als het gaat om evenementen. Denken in kansen in plaats van bedreigingen, waarbij kwaliteit en leefbaarheid voorop staan. Concreet betekent dit dat er meer mogelijkheden worden geboden voor de organisatie van evenementen en dat er meer sturing is op spreiding en kwaliteit.

De beleidsregel treedt in werking op donderdag 7 maart 2013 en ligt vanaf die dag tijdens openingstijden ter inzage

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft ;
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

Het stuk is vanaf 7 maart ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Kies op de openingspagina boven in de 'groene balk' voor 'actueel', dan 'nota’s en notities' en vervolgens 'toerisme en recreatie'.