Beleidsregels ‘Begraven/cremeren van gemeentewege’ (Wet op de Lijkbezorging)

Dit item is gearchiveerd op 28-11-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 16-10-2013

De burgemeester van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat hij op 18 september 2013 de beleidsregels 'Begraven/cremeren van gemeentewege' heeft vastgesteld.

Als iemand overlijdt zijn de nabestaanden, volgens de Wet op de Lijkbezorging (WLb), verantwoordelijk voor het begraven of cremeren van de overledene. Maar indien er geen nabestaanden zijn, of deze willen de uitvaart niet verzorgen, dan verplicht de WLb de gemeente om hiervoor te zorgen. Het nu vastgestelde beleid betreft de invoering van regels over de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan het werkproces rondom de lijkbezorging bij het ontbreken van een opdrachtgever.

De beleidsregels 'Begraven/cremeren van gemeentwege' treden in werking op 17 oktober 2013. Ze liggen vanaf donderdag 17 oktober ter inzage in:

  • de informatiehoek in het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard
  • de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12
  • het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55
  • ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal 2 in Dommelen

De beleidsregels zijn vanaf 17 oktober ook in te zien op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.