Beleidsregel 'Nota ondergeschikte detailhandel & internetverkoop'

Dit item is gearchiveerd op 14-08-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 02-07-2014

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat bij besluit van 16 juni 2014 is vastgesteld de beleidsregel 'Nota ondergeschikte detailhandel & internetverkoop' op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beleidsregel treedt op donderdag 3 juli 2014 in werking (= daags na publicatie).

De beleidsnota is opgesteld om ondergeschikte detailhandel en internetverkoop beter te reguleren in de gemeente Valkenswaard. Hiermee kunnen gewenste situaties mogelijk gemaakt worden en ongewenste situaties voorkomen worden. De beleidsregels geven nadere invulling op bestemmingsplannen met betrekking tot ondergeschikte detailhandel. Daarnaast zijn er criteria opgesteld voor internetverkoop.

De beleidsregel ligt met ingang van donderdag 3 juli voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15 en op de gemeentelijke website.