Beleidsregel Beeldschermen tijdens EK Voetbal 2012

Dit item is gearchiveerd op 21-06-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 09-05-2012

De burgemeester maakt bekend dat hij op 17 april 2012 de beleidsregel 'Beeldschermen tijdens Oranjethuissituatie EK Voetbal 2012' heeft vastgesteld.

 

Deze beleidsregel houdt kort samengevat het volgende in.

  • Het plaatsen van een beeldscherm tijdens een wedstrijd van het EK Voetbal 2012 wordt beschouwd als 'evenement' op grond van de Algemene plaatselijke verordening.
  • Degene die een beeldscherm wil plaatsen in de openbare ruimte tijdens een wedstrijd waarbij het Nederlands Elftal speelt tijdens het EK Voetbal 2012, dient dit te melden dan wel aan te vragen bij de gemeente via het 'formulier voor het organiseren van een evenement'.
  • Er wordt een beoordeling door middel van een risicoanalyse uitgevoerd door de gemeente en partners (politie, brandweer en GHOR) op basis van de ingediende formulieren.
  • Bij een positieve beoordeling, is alleen het plaatsen van beeldschermen in de openbare ruimte tijdens de wedstrijden van het EK Voetbal 2012, waarbij het Nederlands Elftal speelt, toegestaan.

 

Het plaatsen van beeldschermen voor wedstrijden waarbij het Nederlands Elftal niet speelt, wordt dus niet toegestaan.

 

Andere evenementen op speeldata van het Nederlands Elftal, de kwartfinales, de halve finales en de finale worden beoordeeld in relatie tot het EK Voetbal 2012. De beoordeling (risicoanalyse) zal uitwijzen of het evenement doorgang kan vinden.

 

Van gemeentewege worden geen beeldschermen voor wedstrijden tijdens het EK Voetbal 2012 geplaatst.

 

De bovengenoemde beleidsregel treedt in werking op 10 mei 2012 en ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van 10 mei 2012 tot 24 mei 2012. Voor informatie hierover kan contact worden opgenomen met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoon 040-208 3444.