Beleidskader Evenementen 2013-2017

Dit item is gearchiveerd op 14-02-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 02-01-2013

De gemeenteraad heeft op 27 september 2012 het nieuwe Beleidskader Evenementen vastgesteld voor de periode 2013 tot en met 2017. Met het Beleidskader Evenementen 2013-2017, ‘Op weg naar een veelzijdig evenementenaanbod’, volgt de gemeente Valkenswaard vanaf 2013 een nieuwe koers als het gaat om evenementen. Daarbij staan kansen, kwaliteit en leefbaarheid voorop. Het Beleidskader is richtinggevend en uitnodigend.

Uitvoeringsprogramma in 2013

Het beleidskader evenementen wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
Het uitvoeringsprogramma zal ondermeer de volgende onderwerpen bevatten: evenementenkalender, toegestane geluidsniveaus, eindtijden en de samenstelling en werkwijze van de evenementencommissie.

Meer informatie

Het Beleidskader Evenementen is vanaf 2 januari tijdens openstellingstijden in te zien:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft ;
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

Het stuk is vanaf 2 januari ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.

Voor nadere informatie over het evenementenbeleid kunt u contact opnemen met mevrouw L. Peters van het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (040-)2083417 (vanaf maandag 7 januari).