Beleid Opiumwet 13b en wijziging Horecastappenplan 2011

Dit item is gearchiveerd op 09-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 28-12-2011

De burgemeester maakt bekend dat hij op 20 december 2011 heeft besloten tot het vaststellen van Handhavingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) en tegelijkertijd heeft besloten tot wijziging van het Horecastappenplan 2011.

 

Opiumwet 13b

Artikel 13b Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om overgaan tot sluiting van woningen of andere voor publiek toegankelijke inrichtingen zoals horecalokaliteiten of winkels, maar ook niet voor publiek toegankelijke lokalen zoals bedrijfspanden/loodsen en dergelijke of daartoe behorende erven, indien een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. De aanleiding, het doel en de reikwijdte van het beleid is vastgelegd in de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid), welke van 28 december 2011 tot en met 8 februari 2012 voor iedereen ter inzage ligt in de Informatiehoek van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

 

Wijziging Horecastappenplan

Het handhavingsbeleid Opiumwet voorziet in directe sluiting van o.a. horecapanden indien daar hoeveelheden drugs worden aangetroffen bedoeld voor de handel. In het Horecastappenplan 2011 wordt gesproken over dwangsommen. Daarom heeft de burgemeester besloten om de betreffende paragraaf (Deel C, paragraaf 3.1) uit het horecastappenplan 2011 aan te passen aan het handhavingsbeleid Opiumwet 13b.

 

De wijziging treedt in werking op 1 januari 2012 en ligt ter inzage in de Informatiehoek van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15 en is beschikbaar via www.valkenswaard.nl.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Thiels, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083444.