Beelmanstraat 6

Dit item is gearchiveerd op 31-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 19-12-2012

Nummer: SM 2012.289
Datum verzending: 06-12-2012
Omschrijving: slopen schuur met asbesthoudende dakplaten, Beelmanstraat 6 - 5554 CJ