Beelmanstraat 2

Dit item is gearchiveerd op 17-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 02-02-2011

Nummer: OV 2011.027
Datum ontvangst: 25-01-2011
Omschrijving: aanleggen inrit, Beelmanstraat 2