Beatrixstraat 11

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 31-08-2011

Nummer: OV 2011.275
Datum ontvangst: 22-08-2011
Omschrijving: kappen 3 sparren, Beatrixstraat 11