Barth. Diazstraat 12

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 07-11-2012

Nummer: SM 2012.247
Datum verzending: 25-10-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende materialen, Barth. Diazstraat 12 - 5554 PK