Archiefverordening

Dit item is gearchiveerd op 29-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 17-08-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 29 juni 2011 heeft vastgesteld: de Archiefverordening 2011. Deze verordening is op 1 juli 2011 in werking getreden.

 

De verordening ligt vanaf 18 augustus tot 17 september 2011 voor iedereen ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeenthuis aan de Hofnar 15, de leeszaal van bibliotheek aan de Hofnar 12 en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. Zie ook www.valkenswaard.nl (ga naar 'actueel', verder naar 'verordeningen').

 

Voor informatie over de verordening kunt u terecht bij J. Koenen van het team Facilitair Bedrijf. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083472.