Archiefverordening Valkenswaard 2012

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 28-11-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 25 oktober 2012 heeft vastgesteld: de Archiefverordening 2012. Deze verordening treedt in werking op 1 november 2012.

De verordening ligt vanaf 1 november 2012 voor iedereen ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeenthuis aan de Hofnar 15, de leeszaal van bibliotheek aan de Hofnar 12 en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Zie ook www.valkenswaard.nl (ga naar actueel en verder naar verordeningen).

Voor informatie over de verordening kunt u terecht bij J. Koenen van het team Facilitair Bedrijf. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083472.