Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling A3 gemeenten

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 28-11-2012

Op 13 november 2012 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling Samenwerking A2 gemeenten de “Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling A2 gemeenten 2012” vastgesteld.

De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Met het vaststellen van de archiefverordening geeft het algemeen bestuur uitvoering aan de instellingregeling “Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten” Met een archiefverordening wordt aangegeven hoe zorgdragers inhoud geven aan hun zorg voor archiefbescheiden. Zorg is een bestuurlijke verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan voor de uitvoering van de Archiefwet. Zorgdragers zijn bestuurders van een overheidsorgaan, zij moeten ervoor zorgen dat een goed archiefbeheer mogelijk is, zodat archiefbescheiden in een goede, geordende en toegankelijk staat verkeren.

De verordening kunt u inzien in de documentatieruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Tegen het besluit tot vaststelling van deze verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de heer E. Staals, medewerker digitalisering, afdeling Documentaire Informatievoorziening, 040-2241430.