Annemoonlaan, Groenstraat en Narcislaan

Dit item is gearchiveerd op 13-06-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 01-05-2013

Nummer: 13uit03106
Verzenddatum: 19-04-2013
Omschrijving: wijzigen LD-gasnetwerk Enexis, Annemoonlaan, Groenstraat en Narcislaan