Annadal 11

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 18-01-2012

Nummer: OV 2012.003
Datum ontvangst: 10-01-2012
Omschrijving: aanleggen inrit, Annadal 11 - 5551 BM