Algemene subsidieverordening

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 07-09-2011

De gemeente Valkenswaard heeft haar Algemene subsidieverordening geactualiseerd. De nieuwe Algemene subsidieverordening met toelichting ligt vanaf 8 september 2011 ter inzage.

 

Inspraakprocedure
De nieuwe Algemene subsidieverordening met bijbehorende toelichting is door het college vrijgegeven voor de inspraakprocedure. Voordat de verordening definitief ter vaststelling kan worden aangeboden aan de gemeenteraad, biedt het gemeentebestuur de inwoners en instellingen van Valkenswaard gelegenheid tot inspraak. Op basis van de gemeentelijke Inspraakverordening ligt de nieuwe Algemene subsidieverordening en toelichting voor iedereen van 8 september 2011 tot en met 6 oktober 2011 ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12. De nieuwe subsidieverordening en toelichting is ook te vinden op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.

 

Tot en met 6 oktober 2011 kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. De zienswijze moet gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders, De Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard. Naar verwachting wordt de Algemene subsidieverordening en toelichting in december 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Meer informatie
Met inhoudelijke vragen over de Algemene subsidieverordening en toelichting kunt u terecht bij mevrouw J. Baken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (040-)2083463.