Algemene Subsidieverordening 2012

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 04-01-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de gemeenteraad op 22 december 2011 de 'Algemene Subsidieverordening 2012' heeft vastgesteld. De Algemene Subsidieverordening 2012 treedt op 5 januari 2012 in werking, dat is een dag na publicatie.

 

De verordening ligt tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan de Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. De Algemene Subsidieverordening 2012 is ook terug te vinden op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl onder het kopje 'Actueel', onderdeel 'Verordeningen'.

 

Alle subsidieaanvragers worden door middel van de beschikking ook gewezen op het feit dat er een nieuwe verordening van kracht is geworden. Met inhoudelijke vragen over de Algemene Subsidieverordening 2012 kunt u terecht bij mevrouw J. Baken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 040-2083463.