Akkerstraat 6

Dit item is gearchiveerd op 03-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 21-11-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 01-11-2012
Omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor het oprichten van een bedrijf voor het samenstellen en verkopen van open haarden, Akkerstraat 6, t.n.v. Alfrebo Handelsonderneming
 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het bestreffende besluit zijn aangegeven.

De meldingen met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Omgevingsloket van 22 november tot en met 3 januari 2013 en zijn op afspraak in te zien. (040 – 2083444)