Akeleilaan 6

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 28-11-2012

Nummer: SM 2012.269
Datum verzending: 21-11-2012
Omschrijving: verwijderen van asbesthoudende dakleien, Akeleilaan 6 - 5552 GS