Abdijweg

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 04-01-2012

Nummer: 11uit09284
Verzenddatum: 28-12-2011
Omschrijving: MS-net wijzigen Abdijweg