Abdijweg 30

Dit item is gearchiveerd op 27-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 14-11-2012

Nummer: UV 2012.261
Datum ontvangst: 05-11-2012
Omschrijving: wijziging bezetting in stallen, Abdijweg 30 – 5556 VE