Abdijweg 30

Dit item is gearchiveerd op 26-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 13-06-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

 

06-06-12 - Besluit landbouw Wet milieubeheer, Abdijweg 30 t.n.v. Tassche Melkveel V.O.F.

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.

 

Desgevraagd kan de melding op afspraak worden ingezien bij het Omgevingsloket, de Hofnar 15 te Valkenswaard.