Abdijweg 30

Dit item is gearchiveerd op 12-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 30-05-2012

Nummer: OV 2012.028
Datum ontvangst: 15-05-2012
Omschrijving: verlengen rundveestal, Abdijweg 30 - 5556 VE