Abdijweg 1

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 24-08-2011

Nummer: OV 2011.188
Datum ontvangst: 11-08-2011
Omschrijving: legaliseren bouw van diverse bouwwerken, Abdijweg 1