Aanwijzing gemeentelijk monument

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 07-09-2011

De gemeentelijke monumentenverordening maakt het mogelijk dat bepaalde objecten die niet door het Rijk worden beschermd toch de status van monument krijgen. Gemeentelijke monumenten zijn objecten met een duidelijke cultuurhistorische waarde voor de gemeente. Onderstaand pand is onlangs als gemeentelijk monument aangewezen en toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst.

  • Leenderweg 42, (verzenddatum is 7 september 2011).

 

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, De Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard. Voor nadere informatie over de aanwijzing en over de bezwaarschriftenprocedure kunt u terecht bij de heer A. van Buijtenen, Team VTH, tel. (040) 2083654, met uitzondering van de maandagen.