Aanvragen koopzondagen 2012

Dit item is gearchiveerd op 22-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 09-11-2011

Op basis van de 'Aanwijzingsregeling koopzondagen' stelt het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, ondernemers en winkeliersverenigingen in de gelegenheid verzoeken in te dienen voor de aanwijzing van de 'koopzondagen' voor het jaar 2012.

 

Aanvragen voor de koopzondagen dienen uiterlijk 15 december 2011 schriftelijk te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Jaarlijks kan het college per deelgebied maximaal 12 'koopzondagen' aanwijzen. Tweede Paasdag en tweede Pinksterdag worden traditiegetrouw elk jaar aangewezen. De resterende 10 'koopzondagen' worden aangewezen op verzoek van verenigingen / branches en individuele ondernemers.

 

Als eerste worden verzoeken van de winkeliersverenigingen behandeld, als tweede die van branches en ten slotte die van individuele ondernemers. Verzoeken ingediend na 15 december 2011 worden op volgorde van binnenkomst behandeld, ongeacht de aanvrager. De gemeente Valkenswaard is opgedeeld in 8 deelgebieden. De kaart van de deelgebieden en de 'Aanwijzingsregeling koopzondagen' liggen tot 15 december 2011 ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeenthuis aan De Hofnar 15.

 

Voor meer informatie over het voorgaande kunt u terecht bij de heer M. Hoogmoet van het cluster Vergunningen en Belastingen. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083603.