Aanstellingsbesluit

Dit item is verlopen op 28-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking Besluiten - divers
Publicatiedatum 15-06-2011

Voor invordering van de gemeentelijke belastingen is door het college van gemeente Valkenswaard een nieuw aanstellingsbesluit vastgesteld, waarin de medewerkers van het bureau MANDAAT BV, handelend onder de naam Cannock Chase, gevestigd in Druten zijn aangesteld als onbezoldigd ambtenaar invordering gemeentelijke belastingen en belastingdeurwaarder. Het aanstellingsbesluit is op 18 mei 2011 in werking getreden.