Aanpassing beleidsregel ‘Verruiming openingstijden horecabedrijven 2013’

Dit item is gearchiveerd op 21-11-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 09-10-2013

De burgemeester van Valkenswaard maakt bekend dat hij op 18 september 2013 de beleidsregel 'Verruiming openingstijden horecabedrijven 2013' heeft gewijzigd.

Uit de praktijk blijkt dat het intrekken van de ontheffing sluitingsuren voor een periode van drie maanden ten gevolge van het niet naleven van de voorwaarden voor de verleende ontheffing, voor het merendeel van de horeca ondernemers behoorlijk rigoureus is. Naar aanleiding van dat gegeven is de mogelijkheid in het beleid opgenomen om in bepaalde gevallen een waarschuwing te geven. Tevens is in het beleid opgenomen dat de termijn van intrekking van de ontheffing sluitingsuren van 3 maanden wordt verhoogd naar 6 maanden indien binnen 12 maanden na een voorgaande intrekking opnieuw de sluitingstijden worden overtreden.

De gewijzigde beleidsregel treedt in werking op 10 oktober 2013.

Het wijzigingsbesluit ligt vanaf 10 oktober 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis aan de Hofnar 15 te Valkenswaard. Ook is de beleidsregel in te zien op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.