30 km-zone Hoge Akkers

Dit item is gearchiveerd op 26-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 13-07-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

  • het verwijderen van enkele 30 km/h zone aanduidingen in de Klappermanstraat, Heistraat, Bakkerstraat en Pr. Bernhardstraat, door middel van het verwijderen van de borden A0130zb en A0230ze;
  • het gebied binnen de Maastrichterweg, Bakkerstraat, Europalaan en Zuidelijke Randweg volledig in te richten als 30 km/h zone, door middel van het plaatsen van de borden A0130zb en A0230ze.

Bovenstaande verkeersmaatregelen overeenkomend met de bij dit besluit behorende tekening.

 

Het besluit ligt van 14 juli 2011 tot en met 25 augustus 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.