Afval apart - inzameling huisvuil

!!! Cure haalt op maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag) geen huisvuil op. In plaats daarvan komt de inzameldienst op vrijdag 22 mei. Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender of op http://afvalkalender.cure-afvalbeheer.nl.

De gemeente Valkenswaard is eind 2013 overgestapt van de duobak naar twee containers. U heeft één container voor restafval gekregen en één container voor GFT (groente-fruit-en tuinafval). Als u in hoogbouw woont, veranderde er voor u niets.

Waarom een nieuw afvalinzamelsysteem?

De gemeente Valkenswaard wil lagere kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval. Dat kan alleen als alle inwoners het afval beter apart houden want dan dalen de kosten voor het afval. Afval apart houden, lukt veel beter met twee aparte containers voor restafval en GFT dan met een duobak.

De meeste gemeenten hebben al twee aparte containers voor restafval en GFT. Gemiddeld scheiden inwoners van andere gemeenten zo’n 105 kilo GFT apart per jaar.  In onze gemeente is dat slechts 54 kilo. Inwoners in andere gemeenten gooien dus minder GFT in hun restafvalcontainer. Bij ons komt veel GFT terecht in het restafvalvak van de duobak. Hierdoor zijn de kosten van de afvalverwerking in Valkenswaard extra hoog. Ook is het leegmaken van duobakken duurder dan het leegmaken van aparte containers. Dat komt omdat de aanschafkosten van een duobakvoertuig veel hoger zijn.

Voor al uw vragen over afvalinzameling, kunt u contact opnemen met Cure, telefoonnummer 040-2932377.