Tips voor minder afval

  • Composteren van uw tuinafval: goed voor uw tuin. Kijk voor tips op internet.
  • Laat overbodige verpakkingen achter bij de winkel en neem een boodschappentas mee van huis.
  • Kijk welk afval bij het GFT kan: bijvoorbeeld koffiedik met papierfilter, etensresten, niet-synthetische koffiepads.
  • Supermarkten bieden soms aan om afval zoals oud frituurvet, lege batterijen en verpakkingen daar achter te laten of in te leveren.
  • Koop duurzame producten in plaats van wegwerpspullen.
  • Gooi glas in de glasbak, gooi textiel in de textielcontainer of geef het mee met de inzamelactie en geef oud papier mee met de verenigingen die regelmatig langskomen.
  • Houd kunststofverpakkingsmateriaal apart. U kunt het deponeren in de inzamelbakken die op diverse locaties (meestal in de buurt van glasbakken) geplaatst zijn.
  • Breng herbruikbare spullen zoveel mogelijk naar kringloopbedrijf Het Goed.