Inzameling oud papier

Vanaf 1 januari 2016 zamelt Cure het oud papier en karton in de gemeente Valkenswaard volgens een andere systematiek in. Deze wijziging is van invloed op de wijkindeling. Voor sommige inwoners, met name de bewoners in het centrum, gelden hierdoor andere inzameldagen en -frequentie. Ook kan het betekenen dat u van inzameling overdag, naar inzameling 's avonds of zaterdag bent gegaan.

Inzameling overdag of 's avonds?

  • Als uw oud papier op een doordeweekse dag wordt ingezameld, dan wordt het 's avonds opgehaald (het inzamelvoertuig rijdt om 17.30 uur uit bij Cure).
  • Als uw oud papier op een zaterdag wordt ingezameld, wordt het in de ochtend opgehaald (het inzamelvoertuig rijdt om 8.30 uur uit bij Cure).
  • Zet uw papier op tijd buiten (gebundeld met touw of in dozen om verwaaien te voorkomen), zodat u de inzameling niet mist.

Digitale afvalkalender

Voor de correcte inzameldagen kunt u uw persoonlijke digitale afvalkalender raadplegen via afvalkalender.cure-afvalbeheer.nl of u kunt de Cure afval app downloaden in de Google Playstore en de AppStore. Instructie: www.cure-afvalbeheer.nl/Afvalkalender.aspx.