Onkruid en ongedierte

Onkruid
De gemeente Valkenswaard gebruikt voor de bestrijding van onkruid op alle openbare pleinen, op trottoirs en parkeerplaatsen sinds een aantal jaren het middel Roundup. Dit middel, dat wordt gebruikt volgens de select-spray-methode via de zogenaamde DOB-systematiek (Duurzaam OnkruidBeheer), is minder milieubelastend dan de bestrijdingsmiddelen die in het verleden werden gebruikt.

Roundup heeft echter wel een kortere werkingsduur. Het doodt alleen het onkruid dat bespoten wordt. Het doodt geen gewassen in de kiem. Overigens wordt er volop onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen die nog minder milieubelastend zijn dan Roundup. De gemeente streeft ernaar een zo milieuvriendelijk mogelijk middel te gebruiken en om bovendien de gebruikte hoeveelheid bestrijdingsmiddelen terug te dringen.

Bij de gemeente komen regelmatig vragen binnen van inwoners die aangeven zelf te willen zorgen voor het onkruidvrij houden van het trottoir voor hun woning. Zij willen liever niet dat de gemeente bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gemeente wil tegemoetkomen aan die wensen. Daarom zal bij mensen die aangeven zelf het onderhoud te willen verzorgen, de bestrating niet meer bespoten worden.

Als u zelf wilt zorgen voor het onkruidvrij houden van het trottoir in uw woonomgeving, dan kunt u terecht bij de heer A. van Lieshout van het team Beheer openbare ruimte, te bereiken via telefoonnummer 040-2083444.

Ongedierte
Bij de gemeente komen ook regelmatig vragen binnen over ongedierte en de bestrijding ervan. Alleen als het om openbaar groen gaat, kan de gemeente zelf zorgen voor bestrijding van ongedierte. Echter de bestrijding van ongedierte wordt steeds lastiger in verband met de fauna-wetgeving, publieke opinies en het geringe aantal toegelaten bestrijdingsmiddelen in openbaar gebied. Om deze redenen wordt kritisch gekeken in hoeverre de overlast noopt tot bestrijding. Hierdoor worden bladluizen, spint, trips en dergelijke niet meer bestreden omdat deze geen gevaar vormen voor de volksgezondheid en ook niet als direct hinderlijk voor mens en dier worden ervaren. Indien u bijvoorbeeld last heeft van muizen in huis of een wespennest in de tuin, kunt u de gemeente alleen om advies vragen. De gemeente gaat de overlast niet zelf bestrijden.

Bij de afdeling Leefomgeving kunt u terecht voor meer informatie over soorten ongedierte en over bedrijven die zich bezighouden met de bestrijding ervan. U kunt ook contact opnemen met de Hoofdinspectie Milieuhygiene (afdeling Bestrijding Dierplagen) in Wageningen, telefoonnummer 0317-419061.