Milieustraat

Maak uw keuze:

- Huisregels
- Openingstijden
- Tarieven
- Legitimatieplicht

 

Huisregels

Voor een bezoek aan onze milieustraat zijn de onderstaande huisregels van kracht.

 • Het betreden van de milieustraat is op eigen risico.
 • Het afval dient gescheiden en gestort te worden in de daarvoor bestemde containers. Twijfelt u over de juiste container, vraag het onze medewerkers. Zij zijn u graag van dienst.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • De tarieven zijn vastgesteld in de "Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten". Het tarief wordt aan de poort bepaald en een bezoeker ontvangt bij elk bezoek een betalingsbewijs. Valt het afval onder categorie-2-afval dan is hiervoor het tarief vastgesteld van € 5,00.
 • Kinderen mogen het voertuig niet verlaten.
 • Elke bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 • De maximumsnelheid is 15 km/uur.
 • De gemeente Valkenswaard en CURE zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 • Wij raden u aan om gereedschappen zoals spades, rieken, bezems enz. zelf mee te nemen. Deze zijn zeer beperkt aanwezig op de milieustraat.

 

Openingstijden

Ga verder naar de openingstijden van de Milieustraat.

Milieustraat gesloten
feestdag / tijd datum
Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari
tweede Paasdag maandag 21 april
Hemelvaartsdag donderdag 29 mei
tweede Pinksterdag maandag 9 juni
om 16.00 uur gesloten woensdag 24 december
eerste Kerstdag donderdag 25 december
tweede Kerstdag vrijdag 26 december

De Milieustraat van de gemeente Valkenswaard is gevestigd aan De Vest 15 en is telefonisch te bereiken via nummer (040) 2932377 (klantenservice). Het beheer van de milieustraat is in handen van CURE. Als u afval wilt aanbieden bij de Milieustraat, dient u zich desgevraagd te kunnen legitimeren.

Bij de Milieustraat dient afval gescheiden aangeboden te worden. Het is van belang dat de aanwijzingen van het personeel strikt worden opgevolgd. Bij overtredingen of het weigeren van het opvolgen van instructies wordt de politie ingeschakeld. Er kan vooral worden gecontroleerd op naleving van de bepalingen over maximale hoeveelheden.

De Milieustraat is niet bedoeld voor bedrijven c.q. het aanleveren van bedrijfsafval. Detailhandelaren kunnen wel afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aanbieden, die op basis van de 'oud voor nieuw'-regeling door particulieren bij hen is ingeleverd.

Als u klachten hebt over de Milieustraat, kunt u bellen met de klantenservice van CURE, telefoon 040-2932377. 

terug naar boven

 

Tarieven

Bij de Milieustraat kunt u huishoudelijk afval, klein chemisch afval, asbest en grof huisvuil gescheiden aanbieden. De tarieven en voorwaarden luiden als volgt (voor bezoekers die afkomstig zijn uit Valkenswaard of Leende):

 • gratis toegang voor het inleveren van retourglas, vlak glas, papier, karton, textiel, schoenen, asbest, afgewerkte motorolie (maximaal 5 liter), klein chemisch afval, ijzer en andere metalen (geen bouwmaterialen), kadavers van kleine huisdieren, wit- of bruingoed of kringloopgoederen.
 • € 2,00 als u te voet of met de fiets afval komt aanbieden (dat niet behoort tot de hiervoor genoemde gratis afvalsoorten).
 • € 5,00 als u per auto komt en grof huishoudelijk afval, autobanden personenauto (maximaal vier), niet-verontreinigde grond, blad/gras/snoeihout of maximaal twee zakken huishoudelijk afval aanbiedt.
 • € 5,00 als u per auto komt voor het inleveren van bouw-en sloopafval (maximaal 1 kubieke meter).
 • € 11,00 als u per auto komt voor het inleveren van bouw- en sloopafval (meer dan 1 en maximaal 2 kubieke meter).

Deze tarieven gelden zoals gezegd voor inwoners van Valkenswaard en het kerkdorp Leende. Voor hen die niet tot dat verzorgingsgebied behoren geldt een tarief van € 45,-. Daartoe is bij de Milieustraat een legitimatieplicht ingevoerd.

Nog even dit:

 • elektrische huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, wasmachines, tv-toestellen, computers, stofzuigers, koffiezetapparaten, haardrogers en dergelijke kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat. U kunt ook het oude apparaat bij de detailhandel gratis laten innemen als u een nieuw apparaat koopt;
 • bij het aanbieden van asbest is het verplicht om vooraf even te bellen met de  klantenservice van Cure, in verband met de correcte wijze van aanbieden en de beschikbare capaciteit op de milieustraat;
 • zolang de voorraad strekt, kunt u vanaf maart gratis GFT-compost meenemen (wel melden bij de beheerder).

terug naar boven

 

Legitimatieplicht

Bij de Milieustraat geldt een legitimatieplicht. Het besluit daartoe is genomen om te voorkomen dat bewoners van buiten het verzorgingsgebied van de Valkenswaardse Milieustraat daar hun afval aanbieden. De Milieustraat aan de Vest is bedoeld voor inwoners van Valkenswaard en van het kerkdorp Leende van de gemeente Heeze-Leende. Inwoners van Heeze en Sterksel kunnen naar de milieustraat in Geldrop en die van Waalre naar de milieustraat in Veldhoven.

Rijbewijs

Mensen die de Milieustraat per auto bezoeken, moeten zich legitimeren met hun rijbewijs. Om de mensen van dienst te zijn die nog niet lang in Valkenswaard wonen en dus nog een rijbewijs hebben met hun oude adres en woonplaats erop, is bepaald dat ook een geldige identiteitskaart gebruikt mag worden als legitimatiebewijs.

Een paspoort mag niet gebruikt worden, omdat daarop geen adresgegevens van de houder staan, zoals bij rijbewijs en identiteitskaart wel het geval is. Inwoners die geen 'goed' rijbewijs of identiteitskaart hebben, kunnen voor een formulier met hun actuele adresgegevens terecht aan de balie van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

Ook een passagier mag zich legitimeren met zijn rijbewijs of identiteitskaart, als de chauffeur geen juiste legitimatie bij zich heeft. Dat maakt het voor inwoners zonder rijbewijs mogelijk om hun afval te laten afvoeren door een familielid of kennis van buiten Valkenswaard. Die inwoners moeten dan dus wel meerijden naar de Milieustraat en hun legitimatie tonen.

Tarief voor niet-ingezetenen

De gemeente heeft een tarief van € 45,- ingevoerd voor storters die niet afkomstig zijn uit het verzorgingsgebied.

De kosten van transport en verwerking van de op de Milieustraat afgegeven afvalstoffen zijn hoog; de poorttarieven dekken slechts een deel van die kosten. Uiteindelijk worden de kosten weer doorberekend aan de inwoners en het college vindt dat de inwoners niet hoeven te betalen voor het afval van mensen die bij een andere Milieustraat terecht kunnen. Ook andere gemeenten in de regio voeren een legitimatieplicht in bij hun Milieustraat, al dan niet verbonden met een hoog tarief voor niet-ingezetenen.

terug naar boven