Milieujaarverslag 2014

Het verslag gaat over milieuvergunningen, toezicht & handhaving en specialistische taken op het gebied van onder andere bodem, geluid, lucht, afval, energie en afvalwater.

Het opstellen van een milieujaarverslag is een wettelijke plicht uit de Wet milieubeheer.

Te downloaden: