Grof huisvuil en apparaten

Wat is het?

Grof vuil is huishoudelijk afval dat te groot en te zwaar is om in een restafvalcontainer aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan oude meubels, defecte apparaten of afgedankte vloerbedekking. U kunt uw grof vuil afgeven bij de milieustraat aan De Vest 15. U kunt ook een afspraak maken met Ergon voor het ophalen van grof vuil bij u thuis.

Hoe werkt het?

Voor zowel de milieustraat als de ophaalservice geldt dat u de verschillende soorten afval vooraf dient te bundelen, omdat al het afval gescheiden moet worden aangeleverd. Bovendien moet u het hanteerbaar aanbieden. Vaak gelden voor het ophalen van bepaalde categorieën afval (bijvoorbeeld bouw- en sloopafval of grondafval uit de tuin) beperkingen met betrekking tot hoeveelheid, gewicht of omvang. In principe geldt het ophalen of overnemen van grof huisvuil alleen voor particulieren. Bedrijven dienen hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten met een particuliere afvalinzamelaar.

Wat moet ik doen?

Grof huisvuil en herbruikbare huisraad worden ingezameld door Ergon en Het Goed. Herbruikbare goederen worden gratis opgehaald door Het Goed. Voorbeelden daarvan zijn verkoopbare meubels, kleine huisraad, serviesgoed, textiel en boeken. Als u herbruikbare huisraad bij u thuis wilt laten ophalen, belt u naar 040-2387100 (maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur, zaterdag 09.00-17.00 uur). De medewerkers van Het Goed beoordelen naar aanleiding van uw telefoontje of het wel of geen herbruikbare goederen betreft.

Als de goederen niet meer bruikbaar zijn, kost het ophalen €  41,00 per 2 kubieke meter (contant betalen bij ophalen). Voordat er geladen wordt, wordt er eerst afgerekend. Als er niemand thuis is op het opgegeven adres, of als men het afgesproken bedrag niet wil betalen, wordt er niet geladen.

U kunt op werkdagen tussen 8.00 en 9.30 u bellen op telefoonnummer 06-41128981 om een afspraak te maken. Ergon hanteert een aantal vaste (donderdag-)middagen per jaar. U zet de spullen vóór 12.30 u aan de weg op de afgesproken dag. Ergon haalt de spullen ’s middags op tussen 13.00 en 15.30 u. Medewerkers van Ergon zijn niet bevoegd de woning van de burger te betreden en tillen daarom geen spullen naar buiten.