Asbest

Afgedankt asbest kan gevaar opleveren voor de gezondheid en moet daarom zorgvuldig worden behandeld. Voor het slopen van asbesthoudende elementen in uw woning moet u toestemming hebben van de gemeente in de vorm van een sloopmelding of omgevingsvergunning (deeltoestemming sloop). De sloopmelding kunt u aanvragen via de snelbalie vergunningen, een omgevingsvergunning kunt u aanvragen op www.omgevingsloket.nl. Voor vragen over de snelbalie vergunningen of omgevingsvergunning en voor andere vragen over asbesthoudende materialen kunt u terecht bij het Omgevingsloket, 040-2083444.

Asbest afkomstig uit het huishouden kunt u inleveren bij de Milieustraat aan De Vest, op voorwaarde dat het goed verpakt is. Wilt u asbest inleveren bij de Milieustraat, dan dient u wel vooraf contact op te nemen met de klantenservice van Cure, telefoon 040-2932377, in verband met de toegestane hoeveelheid en de verpakking.

LET OP!

Onverpakt of niet goed verpakt asbest wordt NIET aangenomen. Het asbest moet verpakt zijn in een dik plastic folie (ten minste 0,2 mm). De naden moeten goed omgevouwen en dichtgeplakt zijn. Het inpakken van asbest op de milieustraat is niet toegestaan. Het asbest moet u in speciaal daarvoor bestemde container werpen.
Particulieren mogen maximaal 35 m2 deugdelijk verpakt asbesthoudende platen inleveren. Asbest mag NOOIT bij ander afval worden gedaan. Daarvoor is het te gevaarlijk.

Wanneer asbestvrije golfplaten in het restafval gedeponeerd zouden worden, breken deze in kleine stukken en zijn dan niet meer herkenbaar als asbestvrij product. De aanwezigheid van dergelijke kleine delen leidt daardoor tot afkeur van de gehele partij door de verwerker. Om die reden moeten asbestvrije golfplaten behandeld worden als asbesthoudende platen, dus op correcte wijze ingepakt zijn en in de speciale asbestcontainer gedeponeerd worden. Asbest dat vrijgekomen is bij het slopen waarvoor een sloopvergunning afgegeven is, kan alleen bedrijfsmatig worden afgevoerd door de asbestsaneerder.

Bedrijven kunnen bij de Milieustraat geen afval aanbieden, dus ook geen asbest

Ga verder naar informatie over de Milieustraat.