Nieuws

 • CJG Valkenswaard start met digitaal verwijzen

  (gezamenlijk persbericht van de gemeente Valkenswaard/CJG, de huisartsen in de gemeente Valkenswaard en ZorgDomein.)

  23 februari 2017 - Huisartsen in de gemeente Valkenswaard kunnen hun patiënten met ingang van nu eenvoudig digitaal verwijzen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Valkenswaard. Om dit te bereiken is CJG Valkenswaard aangesloten op het landelijke systeem ZorgDomein. CJG Valkenswaard is hiermee het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland dat haar aanbod beschikbaar stelt op ZorgDomein.

 • Kunstwerk onthuld bij herinneringsbos

  23 februari 2017 - Op woensdag 22 februari onthulde wethouder Mart Wijnen, samen met de initiatiefnemers Peter en Coen van Ham, een kunstwerk bij het herinneringsbos in wording op begraafplaats Eikenhof aan de Sil.

 • Convenant 18- (min) op stap

  23 februari 2017 - Op 22 februari ondertekenden jongeren, ouders, horeca en de gemeente het convenant 18- (min) op stap. Het convenant is een initiatief van jongeren en ouders, in samenwerking met gemeente en horeca.

 • Uitvoeringsnota Seniorenbeleid 2017 vastgesteld

  De Uitvoeringsnota Seniorenbeleid 2017 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De nota bevat twee activiteiten die in de loop van 2017 worden gerealiseerd.

 • College voert verbod op vrachtverkeer Europalaan in

  22 februari 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 februari jongstleden het besluit genomen om het verbod voor doorgaand vrachtverkeer op de Europalaan in te voeren. Dit besluit is een verkeersbesluit en is conform de opdracht van de raad uit 2014 en de motie die de raad heeft aangenomen op 26 januari jongstleden. Het vrachtwagenverbod gaat in na de werkzaamheden aan kruising Europalaan en Eindhovenseweg, ook wel de ‘kop’ genoemd. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting op donderdag 23 februari aanstaande aan het begin van de avond afgerond. Het verkeerbesluit ligt vanaf 1 maart aanstaande zes weken ter inzage.

 • Verwijderen dood hout uit populieren in Dommelen-noord

  20 februari 2017 - Vanaf woensdag 22 februari start de gemeente met het verwijderen van dood hout uit een houtsingel in Dommelen Noord, in de omgeving van de Wannerwei.

 • Tweede wervingsronde Spitsmijden A2

  (persbericht van Rijkswaterstaat)
  20 februari 2017 - Automobilisten die nog niet deelnemen aan Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven en minstens één keer per week in de ochtendspits zijn gesignaleerd op dit specifieke traject, ontvangen vanaf zaterdag 18 februari een uitnodiging om ook actief de spits te gaan mijden. Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant willen zo de verkeersdruk tijdens de ochtendspits verminderen.

 • Onderwijs: minder langdurig schoolverzuim in de regio

  Gezamenlijk persbericht van de 14 deelnemende gemeenten aan Passend Onderwijs.

  16 februari 2017 - In regio Eindhoven-de Kempen zijn er minder leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die thuiszitten dan in de rest van Nederland.

 • Activiteiten met carnaval

  17 februari 2017 - Binnenkort barst het carnaval weer los. Houd er rekening mee dat het 'gewone' dagelijkse leven dan ook enigszins op losse schroeven komt te staan.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen 2017

  17 februari 2017 - In week 9 (27 februari tot 3 maart) valt de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 in de brievenbus. Op deze aanslag staan de nieuwe WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw woning of bedrijfspand, de onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing vermeld.

 • Vrachtwagenverbod bij De Vest voorlopig gehandhaafd

  16 februari 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag een verkeersbesluit genomen om het verbodsbord voor doorgaand vrachtverkeer op de kruising Europalaan en De Vest, bij de turborotonde, iets langer te laten staan. Het doorgaande vrachtverkeer kan dan tijdelijk nog niet van de zuidkant van Valkenswaard naar het noorden rijden, andersom kan dit wel. Het betreft een tijdelijke maatregel voor het zuidelijk deel van de Europalaan.

 • College verstrekt subsidie aan Vogelverschrikkerfestival 2017

  16 februari 2017 - Het college van burgemeester en wethouders verstrekt een subsidie van € 23.000,- aan het Vogelverschrikkerfestival (VVF) voor de realisatie van editie 2017.

 • Subsidie aan bibliotheek De Kempen

  16 februari 2017 - Het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidie van € 584.282,- toegekend aan Stichting Bibliotheek De Kempen, vestiging Valkenswaard. Hiervoor zijn verschillende prestatieafspraken gemaakt waaronder het uitvoeren van de kernfuncties: educatief, informatief en lezen en literatuur.

 • Actieprogramma Veiligheid 2017

  14 februari 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard heeft het Actieprogramma Veiligheid 2017 vastgesteld. Het Actieprogramma is opgesteld door de Projectgroep Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) en tot stand gekomen in samenwerking met de veiligheidspartners. Het Actieprogramma Veiligheid 2017 ligt vanaf 14 februari aanstaande zes weken ter inzage.

 • Adviescommissie bezwaarschriften

  14 februari - Op dinsdag 21 februari worden twee bezwaarschriften tijdens een openbare hoorzitting door de Algemene kamer van de Adviescommissie behandeld.

 • Zo veel mogelijk aansluiten bij het gezin staat voorop

  Gezamenlijk persbericht betrokken organisaties

  14 februari 2017 – De 21 gemeenten in Zuidoost Brabant en vier gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben op 9 februari een samenwerkingscontract getekend. Ook de gemeente Valkenswaard is partner in deze samenwerking.

 • Inloopbijeenkomst over A2 Weert-Eindhoven op 20 februari

  Persbericht van Ministerie van I en M (Infrastructuur en Milieu)

  10 februari 2017 - Het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven is in de tweede fase beland. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

 • Sluiting woning Van Cuijkstraat 64 te Valkenswaard

  De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning inclusief het bijbehorende erf en bijgebouwen aan de Van Cuijkstraat 64 te Valkenswaard, met ingang van maandag 6 februari 2017 voor de duur van 6 maanden te sluiten. Op deze locatie zijn voor de tweede keer binnen één jaar verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

 • Jongeren Were Di maken kennis met Valkenswaardse politiek

  Gezamenlijk persbericht deelnemende partners JoPo-dag.

  3 februari 2017 - Woensdag 15 februari vindt weer de jaarlijkse politieke dag voor jongeren plaats.

 • Wijziging Hulp bij het huishouden

  3 februari 2017 - In 2017 wordt de Hulp bij het huishouden in de gemeente Valkenswaard een ‘Algemene voorziening’ binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ’Algemene voorziening' betekent dat alle inwoners van Valkenswaard die hulp nodig hebben hiervan gebruik kunnen maken.

 • Energieneutraal bouwen vanaf 4 februari op SBS6

  Persbericht van Earth and Eternity

  02 februari 2017 - Vanaf 2020 moeten nieuwbouwwoningen in de EU energieneutraal worden opgeleverd. Dat men hier echter ook eerder mee kan beginnen, zien we in Valkenswaard. Gedurende zes weken volgt SBS6 de bouw van woningen die zo milieuvriendelijk en duurzaam gebouwd worden, dat straks de term ‘nul-op-de-meter’ wordt gehanteerd. Het gaat om de veertien energie-neutrale woningen van Plan Pioniers aan de Barentszstraat in Valkenswaard, een ontwikkeling van Earth and Eternity BV.

 • Kick-off regionale samenwerking aangepast sporten

  Gezamenlijk persbericht deelnemende partners Aangepast sporten

  02 februari 2017 - De regionale samenwerking aangepast sporten regio Eindhoven is een feit. Tijdens de kick-off in het inspiratiecentrum van de GGzE is ook de website en app van Uniek Sporten gelanceerd voor de regio Eindhoven, een initiatief van Fonds Gehandicaptensport.

 • Wandeling van de maand februari: Loondermolenpad

  27 januari 2017 - Elke maand roepen we in de gemeente Valkenswaard een wandeling uit tot wandeling van de maand. In februari is dat het Loondermolenpad.

 • Subsidie voor MEE

  25 januari 2017 - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de organisatie MEE een subsidie van € 340.811,- toe te kennen voor cliëntondersteuning, cursussen en training, informele zorg en coaching sociale netwerkversterking.

 • Sporthelden 2016 Valkenswaard

  21 januari 2017 - Boyd Exell wederom Sportman, hockeyster Fréderique Matla Sportvrouw 2016 in Valkenswaard.

 • Inwonertal Valkenswaard in de lift

  13 januari 2017 - In vergelijking met het jaar 2016 is het aantal inwoners in de gemeente Valkenswaard behoorlijk gestegen. Dat is vooral te danken aan de realisatie van een aantal nieuwbouwplannen in het afgelopen jaar.

 • Aan de slag met speelplekken

  13 januari 2017 - De gemeente Valkenswaard gaat de komende twee jaar alle ruim 100 speellocaties in de gemeente aanpakken.

 • Nieuwe invulling voor ‘Dommelseweg 112-118’

  12 januari 2017 - Er is een nieuw woningplan in ontwikkeling voor de Dommelseweg 112-118. Het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels opgesteld.

 • Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Ederveen

  9 januari 2017 - Burgemeester Ederveen heeft vanavond in Cultureel Centrum De Hofnar in Valkenswaard zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. Deze toespraak en de bijbehorende power point presentatie vindt u als twee documenten hierbij.

 • Informatie vrachtwagenverbod op Europalaan

  05 januari 2017 - De afgelopen dagen kreeg de gemeente diverse vragen naar aanleiding van publicaties over het vrachtwagenverbod voor de Europalaan. 

 • Waterberging Valkenswaard half jaar opgeschort

  15 december 2016 - De gemeente Valkenswaard en Waterschap De Dommel hebben besloten om de uitvoering van de waterberging in Valkenswaard Zuid voor een half jaar uit te stellen.

 • Ambitieniveau herinrichting centrum blijft in stand

  15 december 2016 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs het ontwerp voor het centrum van Valkenswaard en een viertal deelplannen goedgekeurd. Het gaat om het opknappen of nieuw inrichten in 2017 van de oost- en westzijde Corridor, het Richterpad, het Carillonplein en het Kerverijplein. Het plan voor de nieuwe verkeersstructuur en openbare ruimte is een richtinggevend kader voor alle overige deelprojecten die de komende jaren in het centrum zullen worden gerealiseerd.

 • Afspraken 2017 woonbeleid

  14 december 2016 - De in Valkenswaard actieve woningcorporaties Woningbelang, hun HuurdersBelangenVereniging en Woonbedrijf hebben voor 2017 met de gemeente afspraken over het Woonbeleid gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van prestatieafspraken. Deze afspraken zijn vanochtend ondertekend. De prestatieafspraken gaan over beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen, levensvatbare wijken en duurzaamheid en energiebesparing voor het jaar 2017 met een doorkijk naar 2020.

 • Strenger toezicht op asbestverwijdering

  12 december 2016 - De gemeente Valkenswaard gaat scherper toezien op asbestverwijdering.

 • Feestelijke naturalisatieceremonie

  Naturalisatieceremonie 2015 - Foto: Geert Vaessen

  9 december 2016 - Op donderdag 15 december vindt de landelijke Naturalisatiedag weer plaats.

 • Taxbus tijdens feestdagen en tarieven 2017

  Taxbus

  9 december 2016 - Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast.

 • Handtekeningen onder IMPULS voor Grenscorridorgebied N69

  1 december 2016 - Provincie Noord-Brabant en de regionale samenwerkingspartners uit het Grenscorridorgebied N69 hebben vandaag het IMPULS-uitvoeringsconvenant ondertekend. Hiermee leggen de partijen vast hoe zij gezamenlijk de voorbereiding en uitvoering van de projecten die voortvloeien uit gebiedsopgave Grenscorridor N69, op elkaar afstemmen. De gebiedsopgave bestaat uit de aanleg van een nieuwe weg (nieuwe N69), het nemen van lokale maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan (nulplusmaatregelen) en het investeren in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie (gebiedsimpuls).

 • Inwoners kunnen kosteloos huwen in Valkenswaard

  2 december 2016 - Inwoners van Valkenswaard kunnen voortaan kosteloos trouwen of kosteloos hun partnerschap laten registreren. Voorwaarde is wel, dat een van de partners staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) van Valkenswaard. Ook heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten tot meer keuze aan ceremonies. Per ingang van 1 januari 2017 gaat het hiervoor opnieuw vastgestelde Reglement Burgerlijke Stand 2017 in.

 • Eindhovenseweg vanaf 5 december afgesloten voor doorgaand verkeer

  02 december 2016 - Op maandag 5 december aanstaande wordt het laatste weggedeelte van het project Europalaan aangepakt. Het gaat om de aansluiting van de Eindhovenseweg op de Europalaan, ter hoogte van Nachtegaallaan. Gedurende de werkzaamheden zal de Eindhovenseweg vanaf de Bosstraat tot aan de Europalaan zijn afgesloten, behalve voor bestemmingsverkeer.

 • Waardering voor mantelzorgers in Valkenswaard

  14 oktober 2016 - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om mantelzorgers tot en met 2020 een cadeau te geven ter waarde van 75 euro per persoon per jaar.

 • Het slotakkoord van de reconstructie van de Europalaan

  12 oktober 2016 - In week 43 start de vijfde en laatste fase van het project Europalaan: de aansluiting van de Europalaan en de Eindhovenseweg. De uitdaging bij deze fase is de bereikbaarheid van het centrum. Dankzij verschillende maatregelen kan deze gewoon worden gegarandeerd.

 • Sluiting pand Dragonder 30e

  De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om het pand inclusief het bijbehorende erf en bijgebouwen aan Dragonder 30E te Valkenswaard, met ingang van woensdag 5 oktober 2016 voor de duur van zes maanden te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

 • Start aanvragen herinneringsboom begraafplaats Eikenhof

  Vanaf maandag 3 oktober 2016 is het mogelijk om bij de gemeente Valkenswaard een aanvraag in te dienen voor het planten van een herinneringsboom op begraafplaats Eikenhof.

 • Nieuwe website voor Valkenswaard.nl

  De gemeentelijke website www.valkenswaard.nl is vernieuwd. Met deze nieuwe website zet de gemeente Valkenswaard een belangrijke stap in haar digitale dienstverlening.

 • Kruispunt Leenderweg afgesloten ivm werk Europalaan

  Vanaf 12 september aanstaande wordt in Valkenswaard het kruispunt van de Leenderweg met de Europalaan tijdelijk afgesloten. Dit gebeurt in verband met de reconstructie van de Europalaan. De afsluiting geldt voor ongeveer acht weken. Het verkeer wordt omgeleid met omleidingsborden.

 • Alle kinderen doen mee!

  Wat is er nou leuker voor kinderen om met vrienden te sporten, dansen, muziek te maken of op schoolreisje te kunnen? Ook voor kinderen in gezinnen met een kleine beurs.

 • Sluiting woning Piasterhof 8 te Valkenswaard

  De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning inclusief het bijbehorende erf en bijgebouwen aan Piasterhof 8 te Valkenswaard, met ingang van donderdag 21 juli 2016 voor de duur van vier maanden te sluiten.

Archief

Pagina opties