Home

Dit item is gearchiveerd op 05-09-2013.

De gemeente Valkenswaard is bezig met het opstellen van een visie op het centrum van Valkenswaard. Hoe moet het hart van Valkenswaard er straks uit zien? Het gewenste toekomstbeeld wil de gemeente samen met bewoners, (horeca)ondernemers, winkeliers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbende partijen bepalen.

Voor de zomer is in kleiner verband met o.a. centrumondernemers al nagedacht over het huidige centrum. Dat leverde ons enkele nuttige discussiepunten op zoals “is Valkenswaard nu een dorp of een stad” en “hoe zorgen we voor meer sfeer, uitstraling en kwaliteit”? Gaat het om grote ingrepen of is een flinke opknapbeurt van de openbare ruimte voldoende? De wensen en ideeën zijn waardevol. De rode draad uit die gesprekken was dat er een duidelijke keuze gemaakt moet worden en dat het niet bij een visie moet blijven. Plannen moeten dus uitgevoerd worden.

We willen ook graag weten hoe bewoners en andere belanghebbenden hierover denken. Immers het centrum is het hart van Valkenswaard, dus van alle inwoners en ondernemers.

We nodigen iedereen die wil meedenken uit voor een workshop/werkbijeenkomst op 3 september aanstaande.

Wat:               Workshop gewenst toekomstbeeld voor het centrum van Valkenswaard

Waar:             Café Zaal Lavrijssen, Karel Mollenstraat Zuid 44

Wanneer:      Dinsdag 3 september 2013* (let op!)

Tijd:                19.45 – 21.45 uur

19.30 uur zaal open, ontvangst met koffie/thee

*Zijn er heel veel aanmeldingen dan organiseren we een tweede avond op woensdag 10 september. Vandaar dat wij u vragen om een e-mailadres te noteren bij uw aanmelding. Hoort u niets na uw aanmelding, dan bent u van harte welkom op 3 september aanstaande. Verhinderd en toch uw mening willen geven? Dat kan ook. De gemeente plaatst na de bijeenkomst een aantal stellingen op deze site waarop u kunt reageren. U kunt ook uw mening geven via facebook!

Aanmelden

Wilt u mee discussiëren over het toekomstbeeld voor het centrum van Valkenswaard  dan kunt u zich aanmelden voor de workshop via gemeente@valkenswaard.nl onder vermelding van uw naam en e-mail, adres, eventueel telefoonnummer en woonadres én met hoeveel personen u wenst te komen.

Het zal een actieve bijeenkomst worden waarbij inwoners, zelf, u dus eigenlijk de belangrijkste spelers zijn. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en vooral uw argumenten die dit ondersteunen.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 29 augustus 2013