Home

Dit item is gearchiveerd op 07-09-2016.

Commissie en raad buigen zich in januari over Masterplan Centrum

In januari buigen commissie en raad zich over het Masterplan Centrum met een uitwerkingsprogramma. De raad krijgt dan ook een indruk van welke kosten gemoeid zijn met het uitvoeren van de visie. Iedereen die het hart van Valkenswaard een warm hart toedraagt, nodigen we van harte uit om de commssievergadering en de raadsvergadering respectievelijk 16 januari en 30 januari 2014 bij te wonen. Beide vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur. Bij de commissievergadering bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. In dit geval het Masterplan Centrum. We vragen u wel dit kenbaar te maken bij de griffie. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering doorgeven aan raadsgriffier, mevrouw C. Miedema telefoonnummer 040-2083407.

Ga verder naar de agenda van de commissievergadering en de bijbehoende stukken.

Drie dialoogrondes leidden tot een kijk op hoe het bruisend hart van Valkenswaard er op termijn uit kan komen te zien. Een visie tot stand gekomen in gesprek met (horeca)ondernemers, inwoners, en organisaties. Deze visie deelde ons gemeentebestuur begin december dan ook graag met iedereen die het centrum een warm hart toedraagt. Benieuwd hoe het centrum eruit kan komen te zien? Bekijk dan het filmpje op ons youtubekanaal:

en blader door het e-book Masterplan Centrum 2014-2020.

We zien u graag op 16  en 30 januari a.s.!