Home

Drie dialoogrondes leidden tot een kijk op hoe het bruisend hart van Valkenswaard er op termijn uit kan komen te zien. Een visie tot stand gekomen in gesprek met (horeca)ondernemers, inwoners, en organisaties. Deze visie deelde ons gemeentebestuur begin december dan ook graag met iedereen die het centrum een warm hart toedraagt. Was je er niet bij en toch benieuwd? Bekijk dan het filmpje.

Deelnemers aan de gesprekken over het centrum gaven als tip/wens aan ons mee dat de gemeente ook nu al wat zou kunnen doen in het centrum. Zo ontstond het idee, na een schouw met ondernemers, om meer groen aan te brengen. Die handschoen is opgepakt en onlangs zijn er megabloempotten met bomen geplaatst in het centrum. Op verzoek van winkeliers wachten we nog even tot januari 2014 met het plaatsen van boombakken langs de Eindhovenseweg. Vergroening was een belangrijke wens. In januari buigen commissie en raad zich over het Masterplan Centrum met een uitwerkingsprogramma. De raad krijgt dan ook een indruk van welke kosten gemoeid zijn met het uitvoeren van de visie. Iedereen die het hart van Valkenswaard een warm hart toedraagt, nodigen we van harte uit om de commssievergadering en de raadsvergadering respectievelijk 16 januari en 30 januari 2014 bij te wonen.