Reconstructie Leenderweg

Leenderweg weer open voor verkeer vanaf 9 mei

Op 9 mei gaat de Leenderweg weer open voor alle verkeer.  Dat is een maand eerder dan gepland. In januari 2014  is de aannemer in opdracht van de gemeente Valkenswaard gestart met groot onderhoud aan de Leenderweg. De reconstructie van de Leenderweg is het eerste project uit het Programmaplan N69, onderdeel van Gebiedsakkoord N69, dat de gemeente Valkenswaard uitvoert.

Er is een rotonde aangelegd op de kruising J.F. Kennedylaan/Leenderweg en een ovale rotonde (ovonde) ter hoogte van het Brabantiaterrein. Het oude spoorviaduct is verwijderd en de weg is verlaagd.
Door de reconstructie is ook de verkeersveiligheid verbeterd. De rotonde bij de  John F. Kennedylaan voert het doorgaand verkeer op een logische manier richting industrieterrein in plaats van richting het centrum, zoals voorheen. Vanaf deze rotonde mag voortaan 50 kilometer per uur worden gereden.

Duurzaam

Bij de Leenderweg is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, De gemeente heeft duurzame LED verlichting geplaatst en het oude asfalt is hergebruikt in de fundering van de nieuwe weg.

Werkzaamheden na 9 mei

Op 9 mei is het werk nog niet helemaal klaar. Zo komt de beplanting in het najaar, omdat op dit moment geen bomen verplant kunnen worden. Wel zijn de wegbermen al ingezaaid.
De entree van de Leenderweg wordt nog verder aangekleed, bijvoorbeeld met een kunstwerk. Het project dient als voorbeeld hoe de gemeente in de toekomst alle entrees van Valkenswaard wil gaan inrichten.
Verder legt de gemeente op De Haak nog een duurzaam rioleringssysteem aan om een deel van het regenwater van industrieterrein De Schaapsloop vertraagd af te voeren naar de Tongelreep. Deze werkzaamheden duren tot half juni. De aannemer heeft afspraken met de aanliggende bedrijven gemaakt over hun bereikbaarheid.

 

Nieuwsberichten

Documentatie