Reconstructie Leenderweg

Reconstructie kruising Leenderweg - J.F. Kennedylaan

In de week van 13 januari is de aannemer in opdracht van de gemeente Valkenswaard gestart met groot onderhoud aan de Leenderweg. Tegelijkertijd met het groot onderhoud vindt een reconstructie plaats van het kruispunt Leenderweg - J.F.Kennedylaan en het  gedeelte van de Leenderweg tussen dit kruispunt en sportpark Valkennest, ter hoogte van het Brabantiaterrein. Het project combineert de gemeente met een aantal verbeteringen in de directe omgeving van de weg.

Samen met betrokken bewoners en met bedrijven in de buurt is in 2013 een schetsontwerp en plan besproken. Met bedrijven is per deelgebied gesproken over toegankelijkheid van het bedrijventerrein tijdens de werkzaamheden. Medio december organiseerde de aannemer nog een inloopbijeenkomst over de reconstructie.

De aannemer heeft een bypass Leenderweg/J.F. Kennedylaan aangelegd. Verkeer dat normaal via de Leenderweg rijdt, wordt via deze tijdelijke bypass, via Schaapsloop, Valkenswaard in en uit geleid. Voor de fietsers is aan de zijde van het industrieterrein ook een tijdelijke bypass aangelegd. Zij kunnen via De Haak en de Parallelweg Leenderweg hun weg weer vervolgen. Eind juni verwacht de aannemer de werkzaamheden af te ronden.

Eerste project programmaplan N69

De reconstructie van de Leenderweg is het eerste project uit het Programmaplan N69 dat in Valkenswaard tot uitvoering wordt gebracht. De gemeente Valkenswaard werkt samen de provincie Noord Brabant en een groot aantal andere partners in de regio aan een pakket van maatregelen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid in het gebied rond de N69 te verbeteren. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het Gebiedsakkoord N69.

Veiliger met rotondes

In het schetsontwerp wordt het oude spoorviaduct verwijderd en wordt de weg verlaagd. De kruising met de John F. Kennedylaan wordt een rotonde, waarbij het doorgaand verkeer richting Belgische grens over de John F. Kennedylaan wordt geleid. Vanaf deze rotonde mag richting Valkenswaard nog maar 50 kilometer per uur worden gereden (nu mag nog 80 km/uur worden gereden). Verder wordt ter hoogte van het Brabantiaterrein een ovale rotonde (ovonde) aangelegd. De ovonde werkt niet alleen als een extra snelheidsremmer in de bebouwde kom, maar geeft ook een impuls aan de beeldkwaliteit bij binnenkomst van Valkenswaard.

Planning uitvoering werkzaamheden reconstructie Leenderweg 2014

(mits de weersomstandigheden dit toelaten)

week 14 rotonde Leenderweg/ JF Kennedylaan gereed
week 21 start rioolwerkzaamheden in De Haak
week 23 Leenderweg weer open
week 27 afronding werkzaamheden

Nieuwsberichten

Documentatie