Home

Dwars door het centrum van Valkenswaard loopt de doorgangsroute N69 van de Brainportregio naar België en omgekeerd. Door de forse verkeerstoename in de laatste decennia is de N69 overbelast geraakt en heeft Valkenswaard te kampen met overlast van (vracht)verkeer, een verminderde luchtkwaliteit en slechte doorstroming.

Maatregelenpakket

De bereikbaarheid van Valkenswaard is al tientallen jaren een heet hangijzer en is ook niet iets dat de gemeente Valkenswaard alleen kan oplossen. Daarom werkt Valkenswaard mee met de provincie Noord Brabant en een groot aantal partners aan een integrale oplossing. Het gaat hierbij om een pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid in het gebied te verbeteren, dat is vastgelegd in het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. De gemeente Valkenswaard voert de komende jaren meer dan 25 projecten uit die bijdragen aan een bereikbaar, verkeersveilig en aantrekkelijk Valkenswaard. Op deze website vindt u alle actuele informatie over deze projecten.

Dialoog

Tijdens het uitwerken en uitvoeren van de projecten zoeken we nadrukkelijk de dialoog op, met onze partners, onze inwoners en onze bedrijven. Bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten, door overleg met klankbordgroepen en via social media. Want samen met u maken we de gemeente Valkenswaard bereikbaar, zorgen we voor een aantrekkelijk centrum en een veilige en schone leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers.

Discussier mee op Twitter! #BereikbaarValkenswaard

volg ons op twitter