Home

We werken voor u aan een bereikbaar Valkenswaard

De N69- een doorgangsroute

Woont of werkt u in Valkenswaard of komt u wel eens in Valkenswaard? Dan is de drukke weg dwars door het centrum u ongetwijfeld opgevallen. Dit is de provinciale weg N69, een doorgangsroute die de Brainportregio bij Eindhoven verbindt met Belgiƫ. De weg is van groot belang voor de economie van Valkenswaard. Maar er is ook een keerzijde. Sinds de jaren zestig is het (vracht)verkeer flink toegenomen. Er is sprake van een verminderde luchtkwaliteit en filevorming.

Eind aan de files

Inwoners en bezoekers vragen terecht om een oplossing voor de huidige verkeerssituatie. De bereikbaarheid van Valkenswaard heeft hoge prioriteit en een totaal aanpak is nodig. De gemeente werkt daarom samen met de provincie Noord-Brabant en met diverse andere partijen. Er ligt er een heel pakket aan maatregelen om een eind te maken aan de files in het centrum en op de toegangswegen van en naar Valkenswaard. De komende jaren wordt er hard gewerkt aan een bereikbaar en leefbaar dorp.

Veranderingen

De gemeente Valkenswaard, de provincie Noord-Brabant en diverse andere partijen hebben afspraken gemaakt over de N69. Deze liggen vast in een document dat het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 wordt genoemd. Daarin is te lezen dat de N69 autoluw wordt gemaakt. Daarvoor worden in de regio een flink aantal zaken aangepakt. De grootste verandering is wel dat er een nieuwe weg wordt gebouwd.

Een nieuwe weg

De provincie legt een nieuwe weg aan ten westen van Dommelen. De nieuwe weg verbindt de A67 bij Veldhoven met de N69 ten zuiden van Valkenswaard. Deze nieuwe N69 is straks een logisch alternatief voor de lokale wegen in de regio die vaak dwars door de kernen lopen.

'Nulplus' maatregelen

Voor de zogeheten 'nulplus' maatregelen uit het eerder genoemde Gebiedsakkoord is de gemeente aan zet. De maatregelen maken straks sluiproutes minder aantrekkelijk en kruispunten verkeersveiliger. Daarnaast worden alternatieven zoals de fiets en de bus, juist wel aantrekkelijk gemaakt.

Gebiedsimpuls

Bovenop de verkeersplannen is ook oog voor het mooie gebied. De gemeente voert samen met de andere partners diverse projecten uit. De projecten zorgen voor meer kwaliteit en samenhang op het gebied van natuur, water, recreatie, landschap en landbouw.